Home - Welcome | art-science-soul.dk | ode.dk Home - Welcome | art-science-soul.dk | ode.dk

Kunst      WebGalleri      Naturvidenskab      Matematik       Fysik      Undervisning      LinkPortal       Download       Salg      Kontakt

Velkommen

Sitemap     


Fysik

Under menupunktet Naturvidenskab kan du læse en
indledning til artiklerne indenfor Matematik og Fysik.

Disse artikler er ikke en kategorisk gennemgang af fysik,
men nogle emner, mindre områder, jeg får lyst til at se på
og gennemgå.

 • Newtons love - bevægelseslign. - øvelser m. løsn.
 • Newtons Laws - Equations of Motion - Problems  
 • Fiktive kræfter
 • Frit fald med luftmodstand  (2 artikler)
 • Matematisk pendul
 • Dæmpet harmonisk oscillator
 • Rækkeudvikling i Fysik  (2 artikler)
 • Newtons love / Newtons Laws

  Til top

  a.   Newtons love - bevægelseslign. - øvelser m. løsn.  

 • KØB artiklen (uden "sløring") !


 • b.   Newtons Laws - Equat. of Motion - Problems - Solutions     
 • Buy the article not "blurred" !  
 • Fiktive kræfter

  Til top

  a.     fiktive kræfter  

  b.  Fictitious force -   Wikipedia  

  c.  Fiktiv kraft -   Wikipedia    Frit fald med luftmodstand

  Til top

  - disse to artikler skal "smukkeseres" mht. indhold og layout !

  - these two articles need to be "beautified" in terms of content and layout!  a.   Frit fald med luftmodstand - ved små hastigheder.  (gymnasieniveau.)
       Generel løsning af problemet - og plot af konkret eksempel.

  b.   Frit fald med luftmodstand ved større hastigheder.
       Opstilling af differentialligningsmodel, løsning (meget detaljeret),                      analyse af løsningsfunktionen og plot af denne.  Matematisk pendul

  Til top

  a.   Matematisk pendul  
  Dæmpet harmonisk oscillator

  Til top

  - disse artikler skal "smukkeseres" mht. indhold og layout !

  - these articles need to be "beautified" in terms of content and layout!  a.  Dæmpet oscillator  -   specielt svagt dæmpet oscillator.
       NB: Der har indsneget sig en formateringsfejl.
       I differentialligning (2) er det første led  med to gange.
       Se bort fra det første  ÿ .      

  b.  Dæmpet oscillator - kort version   
       uden alle udregninger og uden maple kommandoer.

  c.  Animation  -  af svingningsfunktionen for en svagt dæmpet oscillator.     

  d. Harmonic oscillator -   Wikipedia    Rækkeudvikling i Fysik

  Til top

  a.   Rækkeudvikling af Gamma faktoren  

  b.   Rækkeudvikling Inertialsystem  

          Rækkeudviklinger generelt

   


                   
  Til toppen