Home - Welcome | art-science-soul.dk | ode.dk Home - Welcome | art-science-soul.dk | ode.dk

Kunst      WebGalleri      Naturvidenskab      Matematik       Fysik      Undervisning      LinkPortal       Download       Salg      Kontakt

Velkommen

Sitemap     
Naturvidenskab

Naturvidenskab er en akademisk aktivitet som tager sigte på at give en objektiv beskrivelse af og forklaring på fænomener og processer i naturen. På universiteterne hører fagene astronomi, biologi, fysik, geografi, geologi og kemi ind under det naturvidenskabelige fakultet.

Matematik er ikke et naturvidenskabeligt fag. Men matematik bruges overalt som et vigtigt værktøj, sprog indenfor mange områder: Naturvidenskab, ingeniørarbejde, økonomi, socialvidenskaberne etc.. Den anvendte matematik indenfor disse områder, inspirerer og udvikler også nye matematiske teorier, discipliner.

Historisk har det særligt været interaktionen mellem matematik og fysik, som har været betydningsfuld. Fysikkens sprog er meget matematisk. Derfor ligger det matematiske institut på et universitet, på det naturvidenskabelige fakultet.
Da mine fag netop er matematik og fysik, er det derfor artikler indenfor disse to fag, jeg skriver og lægger op på denne website.


Under menupunkterne Matematik  og Fysik , vil jeg i artikler vise eksempler fra forskellige områder indenfor matematik og fysik.

Nogle artikler vil kunne bruges til at sætte sig ind i løsningsteknik og teori. Mens andre vil fokusere på at anvende matematik indenfor andre fagområder. Nogle læsere vil måske finde disse artikler, med anvendt matematik, mere appellerende. De kan virke mere oplysende, og måske give ny information og skabe interesse for matematik | naturvidenskab .

Læserens udbytte afhænger selvfølgelig også af vedkommendes viden og matematiske-, fysiske niveau. Et niveau som svarer til gymnasie matematik A-niveau, er selvfølgelig et godt udgangspunkt. Men alle kan få noget ud af at læse artiklerne.

Man kan godt nøjes med at læse den forklarende tekst og se på figurer og grafer, og alligevel få et godt udbytte.

Jeg håber, at artiklernes indhold udtrykker noget af det spændende, overraskende og flotte i matematik og fysik. Jeg håber også, at man vil opleve, at de matematiske sammenhænge udtrykker noget æstetisk og "smukt", både  i den "rene" matematik og i anvendelsen  indenfor fysik.

Det faglige niveau spænder fra gymnasie- til bachelorniveau (universitetsniveau.)

Jeg skriver artiklerne i cas programmet maple. Det er et matematisk computer algebra system (cas), som kan behandle matematikken symbolsk, som når vi selv sidder og udregner ligninger osv. Samtidig er det et tekstbehandlingssytem mm. Så man kan skrive hele dokumenter i det.

For dem som ikke kender maple, er det samtidig en praktisk introduktion til programmet. Der vises en del maple kommandoer henad vejen.

Mange af artiklerne er er konverteret til pdf-format. Det giver et mere harmonisk og flottere layout.

NB: Der vil også være links til artikler skrevet af andre, som måske uddyber emnet, eller ser det fra en lidt anden synsvinkel.


Under menupunktet Links er der også artikler indenfor matematik og fysik, og forskellige websites med indhold der hører under naturvidenskab.


Matematik
Fysik

                 
Til toppen