frit_fald_stor_hast.mw
 

Indledning 

 

Opstilling af differentialigningsmodellen 

Drawing-Canvas 


 

Løsning af differentialligningen 
 

Analyse af løsningsfunktionen
 
 

Plot af løsningsfunktionen 

Plot_2d