ode_model_2.mw 

Indledning 
 

Opstilling af differentialligningen og løsning af den  

 

 

Drawing-Canvas 
 

 

Analyse af løsningsfunktionen
  

Plot af løsningsfunktionen
 

Plot_2d